Đóng ×
Loại Thẻ
Số Lượng
Giá
{{list_payment.card.name}} {{Intl.NumberFormat().format(list_payment.card.value)}}
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.card.price)}} đ

Mã giảm giá

{{valid_voucher_code.msg}}
Số tiền cần thanh toán
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.sum_not_fee)}} đ
Khuyến mại ({{(list_payment.use_voucher) ? percent_voucher : list_payment.card.cashback_percent}} %)
{{Intl.NumberFormat().format(discount)}} đ
Khuyến mại ({{list_payment.card.bank_cashback_percent}} %)
{{Intl.NumberFormat().format((list_payment.card.price - list_payment.card.bank_discount) * list_payment.card.quantity)}} đ
Thanh toán:
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.sum)}} đ
Hình Thức Thanh Toán
Phí

* Số tiền khuyến mại sẽ tự động chuyển về tài khoản khuyến mại.

Chọn Ngân Hàng

Đã Copy

Hướng dẫn

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản tại Muathe.net

06-07-2018 09:53:15

Bạn cần đăng kí tài khoản để tiến hành mua thẻ (không cần đăng kí mới nếu đã sử dụng Ví Appota)

- Đăng kí trên PC:

Bước 1: Truy cập website muathe.net. Chọn mục "Đăng nhập" ở trang chủ.


Bước 2: Chọn đăng kí và nhập số điện thoại.


Bước 3: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng kí.

Bước 4: Nhập và xác nhận mật khẩu.

- Đăng kí trên điện thoại:

Bước 1: Tải ứng dụng Mua thẻ trên App Store hoặc CH Play.
Bước 2: Click "Đăng nhập" và nhập số điện thoại.
Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng kí.

Bước 4: Nhập và xác nhận mật khẩu.