Đóng ×
Loại Thẻ
Số Lượng
Giá
{{list_payment.card.name}} {{Intl.NumberFormat().format(list_payment.card.value)}}
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.card.price)}} đ

Mã giảm giá

{{valid_voucher_code.msg}}
Số tiền cần thanh toán
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.sum_not_fee)}} đ
Khuyến mại ({{(list_payment.use_voucher) ? percent_voucher : list_payment.card.cashback_percent}} %)
{{Intl.NumberFormat().format(discount)}} đ
Khuyến mại ({{list_payment.card.bank_cashback_percent}} %)
{{Intl.NumberFormat().format((list_payment.card.price - list_payment.card.bank_discount) * list_payment.card.quantity)}} đ
Thanh toán:
{{Intl.NumberFormat().format(list_payment.sum)}} đ
Hình Thức Thanh Toán
Phí

* Số tiền khuyến mại sẽ tự động chuyển về tài khoản khuyến mại.

Chọn Ngân Hàng

Đã Copy

Hướng dẫn

Hướng dẫn cách mua thẻ trên trang muathe.net

06-07-2018 09:58:14

Sau khi đăng nhập tài khoản

- Mua thẻ trên PC

Bước 1: Chọn loại thẻ, mệnh giá, số lượng thẻ cần mua tại trang chủ.


Bước 2: Chọn hình thức thanh toán phù hợp và thực hiện các bước theo hướng dẫn.


Bước 3: Vào "Túi đồ" (Góc trên bên phải màn hình) để nhận mã thẻ.

- Mua thẻ trên điện thoại

Bước 1: Chọn loại thẻ, mệnh giá, số lượng thẻ cần mua tại mục "Trang chủ".
Bước 2: Chọn hình thức thanh toán phù hợp và thực hiện các bước theo hướng dẫn.
Bước 3: Vào mục "Túi đồ" để nhận mã thẻ.